Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2017/2018

 

Pokyn k organizaci MZ 2017/18 jarní termín

 

Jmenování maturitní komise

 

Zásady psaní maturitní práce a její obhajoby

Pokyn k hodnocení maturitní a absolventské práce

 

Šablona pro vypracování maturitní práce - doc

 

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - pdf

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - doc

 

Přihláška k maturitní práci - pdf

Přihláška k maturitní práci - doc

 

Zadání maturitní práce - pdf

Zadání maturitní práce - doc

 

 

Témata maturitních prací 2017/2018 - pdf

 

Seznam literárních děl k MZ 2017/2018 - pdf

 

 


Maturitní zkouška 2016/2017

 

Pokyn k organizaci MZ 2016/17 – podzimní termín řádný, opravný

 

Jmenování maturitní komise – podzimní termín řádný, opravný

 

Oponenti a vedoucí MP – podzimní termín řádný, opravný

 

Pokyn k organizaci maturitní zkoušky v jarním období šk. roku 2016/2017 a jmenování zkoušejicích, zadávajích, hodnotících osob a členů maturitní komise

 

Pokyn pro konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 - pdf

 

Témata maturitních prací 2016/2017 - pdf

 

Struktura maturitní práce - pdf

 

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - pdf

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - doc

 

Přihláška k maturitní práci - pdf

Přihláška k maturitní práci - doc

 

Zadání maturitní práce - pdf

Zadání maturitní práce - doc

 

Seznam literárních děl k MZ 2016/2017 - pdf