Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška 2016/2017

Pokyn k organizaci MZ 2016/17 – podzimní termín řádný, opravný

 

Jmenování maturitní komise – podzimní termín řádný, opravný

 

Oponenti a vedoucí MP – podzimní termín řádný, opravný

 

Pokyn k organizaci maturitní zkoušky v jarním období šk. roku 2016/2017 a jmenování zkoušejicích, zadávajích, hodnotících osob a členů maturitní komise

 

Pokyn pro konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 - pdf

 

Témata maturitních prací 2016/2017 - pdf

 

Struktura maturitní práce - pdf

 

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - pdf

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent) - doc

 

Přihláška k maturitní práci - pdf

Přihláška k maturitní práci - doc

 

Zadání maturitní práce - pdf

Zadání maturitní práce - doc

 

Seznam literárních děl k MZ 2016/2017 - pdf

 


 

Maturitní zkouška 2015/2016

Informace o konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016

Pokyny pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015/2016

Jmenování členů maturitní komise v jarním zkouškovém období 2015/2016

 

Témata maturitních prací 2015/2016

Maturitní práce - základní informace, formulář zadání a přihlášky maturitní práce

Seznam maturitních témat s vedoucími a oponenty

Formulář k hodnocení maturitní práce (vedoucí/oponent)

 

Opakovací okruhy k MZ z odborných předmětů

Hodnocení praktické části MZ z odborných předmětů

Seznam literárních děl k MZ 2015/2016

 

Harmonogram zkoušek MZ ve šk. roce 2015/2016 - podzimní termín