Přijímací řízení

 

                                                         Seznam přijatých uchazečů na obor Mediální komunikace a žurnalistika - 1. kolo (na školní rok 2018/2019)
                                                         Seznam přijatých uchazečů na obor Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby - 1. kolo (na školní rok 2019/2019)

Podmínky přijetí a průběh přijímacího řízení

 

Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. K přihlášce se přikládá kopie maturitního vysvědčení lékařské potvrzení. V případě žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání se přikládají veškeré dokumenty, potvrzující předchozí vzdělávání. Za podání přihlášky uhradí uchazeč poplatek ve výši 200,- Kč. Platbu může provést v hotovosti v sekretariátu školy při podání přihlášky nebo převodem na bankovní účet školy - k přihlášce pak doloží doklad o zaplacení.

Uchazeč, končící vzdělání na střední škole, uvede na přihlášce výsledky vzdělání ze třetího a čtvrtého ročníku. Pokud uchazeč chce podat přihlášku ke studiu a čeká na výsledky ukončení vzdělávání, je možné doručit kopie příslušných dokumentů dodatečně. (Do přijímacího řízení může být tedy zařazen např. i uchazeč, který má skládat maturitní zkoušku až v září - za podmínky, že po složení maturitní zkoušky dodá vysvědčení. Pokud zkoušku nesloží, je jeho přihláška vyřazena.)

Přihlášku ke vzdělání je možné podat i v průběhu školního roku - ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče a o podmínkách přijetí, případně o uznání dosažených výsledků na jiné škole.

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018 zde.