fbpx

Erasmus+

O programu ERASMUS+: "Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších."(ERASMUS+. Naerasmusplus [online]. [cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/) Náplň projektu: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání Název…
Více

GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Petr Lazar 603927272 plazar@toppriority.cz   Poučení o zpracování osobních údajů
Více

Login to WordPress