Zahájení školního roku 2016/2017, zápis do prvních ročníků

 

ZÁPIS

do prvních ročníků studia všech oborů vyšší odborné školy proběhne 4. září 2017 od 12:00 hodin do 14:00 hodin v kanceláři školy. Náhradní termín zápisu je stanoven na pátek 8. září od 9:00 hodin - nutná omluva z hlavního termínu.

 


 

ZAHÁJENÍ VÝUKY 

pro všechny ročníky v oborech VOŠ je 18. 9. v 10:00 hodin. Výuka dle platného rozvrhu, který bude před zahájením šk. roku  studentům rozeslán na e-mailové adresy, začne dne 19. 9. 2017.