Kdo jsme?

 

Škola, založená jako první soukromá v Jihočeském kraji, s více než dvacetiletou tradicí a více než 2 000 úspěšnými absolventy.

Mottem naší školy je osobní přístup ke studentům a snaha, aby byl co nejvyšší zájem o naše absolventy na trhu práce a svůj úspěch následně přenášeli i do osobního života.

 


 

Co nabízíme?

 

Maturitní obory pro absolventy základních škol:

 

 • Obchodní akademie:  - zaměření ŽURNALISTIKA A MÉDIA

                                            - zaměření ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ

                                            - zaměření INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

                                            - zaměření JAZYKY

                                                                                

 • Logistika, finanční a dopravní služby 

 

 

Pro absolventy středních škol s maturitou:

 

 • Vyšší odborná škola s obory:  

                                                         - MEZINÁRODNÍ OBCHOD, LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

                                                         - MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A ŽURNALISTIKA

 


 

Proč jsme ta nejlepší volba?

 

 • První půlrok středoškolského vzdělání zdarma
 • Od druhého ročníku studia SŠ zajímavý program prospěchových stipendií => možnost studovat zdarma 
 • Nízký počet žáků ve třídách (kolem 15 žáků) => možnost individuálního přístupu ke studentům, vysoká kvalita výuky
 • Rodinné prostředí - díky omezenému počtu žáků a studentů na škole a nízkému počtu žáků v jedné třídě se všichni žáci a učitelé dobře znají, probíhá těsná spolupráce žáků s třídním učitelem, žákům je umožněno doučování našimi pedagogy i mimo vyučování
 • Vyučovacích hodin je  možné realizovat  v dvouhodinových blocích => větší prostor pro práci se studenty, možnost využití netradičních způsobů výuk, žáci se denně připravují na maximálně 4 různé předměty (při klasické délce vyučovacích hodin 45 minut je to až 8 předmětů)
 • Denně přístupná studovna a knihovna s přímou pomocí vyučujícího; přístup na internet i mimo výuku; možnost kopírování studijních materiálů přímove škole, zapůjčení notebooků
 • Vysoce kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor  
 • Možnost získání řidičského oprávnění u smluvní autoškoly za zvýhodněných podmínek
 • Vedení školy a pedagogové se snaží pochopit potřeby studentů a umožnit a přizpůsobit studium i těm, kteří z vážných důvodů nemohou běžně dodržovat plánovanou výuku (zdravotní důvody, aktivní sportovci)
 • Možnost pokračovat ve studiu na naší VOŠ bez  přijímacího řízení
 • Některé předměty vyučují odborníci z praxe a vysokých škol, snažíme se o co nejtěsnější sepětí školy s praxí
 • Absolventi VOŠ nabývají odborných znalostí jako absolventi bakalářského studia na vysokých školách, rozdíl je pouze v tom, že nejsou připravováni na vědeckou činnost, ale klade se větší důraz na praktické znalosti, které velmi oceňují následní zaměstnavatelé
 • V rámci odborné praxe,která je náplní každého oboru VOŠ o SŠ získají studenti a žáci nejenom nové praktické poznatky, ale i řadu kontaktů, které jim velmi často umožňují získat i zaměstnání po úspěšném ukončení studia
 • Na základě studijních výsledků může student VOŠ získat stipendium v podobě slevy ze školného, žáci střední školy platí od druhého ročníku školné ve výši, odpovídající jejich studijním výsledkům
 • Naše škola má více než dvacetiletou tradici a absolventi nacházejí uplatnění i na velmi odpovědných pozicích
 • Absolventi vyšší odborné školy školy mohou pokračovat ve studiu na vybraných vysokých školách a dokončit bakalářské studium ve zkrácené formě za 3 semestry
 •  Jsme zapojeni do projektů: Recyklohraní, Ekoškola, Stereotýpek, M.R.K.E.V., Škola přátelská k lidským právům, Škola bez drog