fbpx

Výsledek obrázku pro erasmus

O programu ERASMUS+: "Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších."(ERASMUS+. Naerasmusplus [online]. [cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/)

Náplň projektu: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání

Název projektu: Na cestě mezi Českem a Španělskem

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034891

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o., Emy Destinové 395, České Budějovice

Anotace: 

V rámci projektu jsou realizovány dva výjezdy žáků školy do Španělska - podzimní a jarní. Podzimního termínu se účastní žáci čtvrtých ročníků a jarního termínu žáci třetích ročníků. Oba výjezdy jsou zaměřeny zejména na realizaci praxe ve španělských firmách, které jsou ze stejné oblasti jako vyučované obory školy. Vyjma zkušeností ze zahraniční praxe mají žáci možnost získat  základní dovednosti z oblasti španělského jazyka a specifičtější informace ze španělské kultury.

Fotografie a další informace z obou výjezdů je možné shlédnout na facebookových stránkách školy:  Odkaz zde

nebo na facebookové stránce výjezdu: Odkaz zde

Výsledek obrázku pro erasmus

Comments are closed.

Login to WordPress