fbpx

Učitelé SŠ

Bc. Hana Janutková
Anglický jazyk, Německý jazyk
Mgr. Barbara Fessl Říhová
Komunikační dovednosti, Zasilatelské služby, Logistika, Podniková ekonomika
Mgr. Lucie Kosová
Základy přírodních věd, Základy společenských věd, Německý jazyk, Volitelný blok - žurnalistika, Rétorika
Ing. Martin Kůs, MBA
Základy společenských věd, Management a marketing, Vybrané kapitoly z psychologie, Základy marketingu, Marketingová komunikace a public relations, Seminář k absolventské práci
Mgr. Klára Říhová
Anglický jazyk, Geografie světového hospodářství
Ing. Hana Šaršoková
Účetnictví, Fiktivní firma, Informační systémy v logistice
Ing. Antonín Bednář
Finance, daně a ekonomické výpočty, Řízení zásob, Personalistika a mzdy
Mgr. Marika Vostrovská
Mgr. Marika Vostrovská
Volitelný blok z oblasti žurnalistiky, Práce tiskového novináře, Kompozice tištěné informace, Četba a interpretace odborného textu a práce s informačními zdroji, Média, mediální komunikace a jejich vývoj
Mgr. Dagmar Nováková
Český jazyk a literatura, Volitelný blok - tvůrčí psaní, Český jazyk, stylistika a jazyková kultura

Login to WordPress