fbpx

Učitelé VOŠ

Bc. Hana Janutková
Anglický jazyk, Německý jazyk
Mgr. Lucie Kosová
Základy přírodních věd, Základy společenských věd, Německý jazyk, Volitelný blok - žurnalistika, Rétorika
Ing. Martin Kůs, MBA
Základy společenských věd, Management a marketing, Vybrané kapitoly z psychologie, Základy marketingu, Marketingová komunikace a public relations, Seminář k absolventské práci
Mgr. Eva Kadlčáková
Televizní média, Rozhlasová média, Práce rozhlasového novináře, Moderování
PhDr. Martina Hrušková, Ph. D.
Etika mediální komunikace a žurnalistiky, Vybrané kapitoly ze sociologie, Vybrané kapitoly kulturních a sociálních dějin a současné uspořádání světa
Mgr. Klára Říhová
Anglický jazyk, Geografie světového hospodářství
Mgr. Marika Vostrovská
Mgr. Marika Vostrovská
Volitelný blok z oblasti žurnalistiky, Práce tiskového novináře, Kompozice tištěné informace, Četba a interpretace odborného textu a práce s informačními zdroji, Média, mediální komunikace a jejich vývoj
Mgr. Dagmar Nováková
Český jazyk a literatura, Volitelný blok - tvůrčí psaní, Český jazyk, stylistika a jazyková kultura
Mgr. Petr Hajduch
Mgr. Petr Hajduch
Informační a komunikační technologie, Volitelný blok - žurnalistika, Fyzika, Digitální fotografie, Úprava multimediálního materiálu, Webová tvorba, Základy tvorby audiovizuálního výstupu
Informatika, Fyzika, Digitální fotografie Jihočeská univerzita, ICT Koordinátor Záliby fotografie, hudba..

Login to WordPress