fbpx

Informace o přijímacím řízení

Informace pro uchazeče o studium oborů střední školy od školního roku 2021/22

S ohledem na současnou situaci (absence prezenční výuky, psychické dopady
současných epidemiologických opatření na žáky i jejich rodiče) jsem v souladu
s bodem IV. Opatření obecné povahy s č. j.: MSMT-43073/2020-3 rozhodla o nekonání přijímací zkoušky (resp. přijímacího testu z českého jazyka).

Tato informace je předběžným sdělením o přijetí přihlášených uchazečů ke studiu. Termín oficiálního vyhlášení výsledků přijímacího řízení včetně pořadí závisí na zveřejnění výsledků jednotných zkoušek společností Cermat (nejpozději 28. dubna 2021).
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle bodového ohodnocení zbývajících dvou kritérií přijímacího řízení (výsledky předchozího studia, mimoškolní aktivity). Dokumenty o prokázaných aktivitách je možné odevzdávat do
14. dubna 2021. Uchazeči je mohou přinést osobně v době úředních hodin
sekretariátu, poslat poštou nebo naskenované e-mailem.
Začátkem dubna obdrží uchazeči/jejich zákonní zástupci e-mailem informaci
o přidělení registračního čísla. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku se začíná
počítat od data oficiálního vyhlášení. Zápisový lístek pak uchazeč odevzdá osobně
v sekretariátu školy nebo zašle poštou.

Ing. Zdeňka Dočekalová v. r.
ředitelka

Původní znění zprávy: Prijimaci_rizeni_informace_pro_uchazece (PDF - 166 KB)

Comments are closed.

Login to WordPress