Kontakt

 

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.

Emy Destinové 395

370 05 České Budějovice 2

 

IČ: 251 57 426

DIČ: CZ-25157426

 

RED IZO školy: 600020231

IZO SŠ: 060075104

IZO VOŠ: 110028716

 


 

Úřední hodiny: 

Ve dnech výuky: 8:00-14:00 hodin

Pracovní dny, ve kterých neprobíhá výuka: 9:00-13:00 hodin

V době školních prázdnin: pondělí, středa 9:00-12 :00 hodin  

 


 

telefon: +420 387 318 632 (sekretariát školy)

 

mobil: +420 777 471 717 (sekretariát školy)

+420 774 402 033 (Ing. Zdeňka Dočekalová)

+420 774 402 037 (Ing. Martin Kůs, MBA)

 

e-mail: vosss@vosss.cz

web: http://www.vosss.cz

 

ID datové schránky: w8ibi3k

 


 

číslo účtu: 7000022164/8040

  • při platbách školného jako  variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka/studenta

 


 

Ředitelka školy: Ing. Zdeňka Dočekalová

 

Zástupce ředitele: Ing. Martin Kůs, MBA

Vedoucí učitel VOŠ: Ing. Antonín Bednář

 

Asistentka ředitelky: Dana Klečková

Správa PC sítě: Bc. Jan Dolan, DiS., Mgr. Petr Hajduch

 

Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marika Vostrovská

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Jakub Maršán