fbpx

Kontakty

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.
Emy Destinové 395
370 05 České Budějovice 2

e-mail: vosss@vosss.cz
GSM: +420 777 471 717 (sekretariát školy – Dana Klečková)

ID datové schránky: w8ibi3k

IČ: 251 57 426
DIČ: CZ-25157426

RED IZO školy: 600020231
IZO SŠ: 060075104
IZO VOŠ: 110028716

Úřední hodiny sekretariátu školy: 
V době zrušení prezenční výuky: středa 9:00-13:00 hodin

Ve dnech výuky:  8:00-14:00 hodin
Pracovní dny, ve kterých neprobíhá výuka:  9:00-13:00 hodin
V době školních prázdnin:  středa 9:00-12 :00 hodin
(Mimořádné změny úředních hodin sledujte v sekci Aktualit)

Ředitelka školy:
Ing. Zdeňka Dočekalová
+420 774 402 033
docekalova.zdenka@vosss.cz

Zástupce ředitelky:
Ing. Martin Kůs, MBA
+420 774 402 037
kus.martin@vosss.cz

Vedoucí učitel VOŠ:
Bc. Hana Janutková
janutkova.hana@vosss.cz

Správa PC sítě:
Bc. Jan Dolan, DiS., Mgr. Petr Hajduch
hajduch.petr@vosss.cz

Školní metodik prevence a výchovný poradce:
Mgr. Marika Vostrovská
vostrovska.marika@vosss.cz

Školní koordinátor EVVO:
Mgr. Jakub Maršán
marsan.jakub@vosss.cz

Emailové adresy všech vyučujících jsou tvořeny: prijmeni.jmeno@vosss.cz

________________________________________

číslo účtu: 2293588002/5500
• při platbách školného jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka/studenta

________________________________________

Login to WordPress