fbpx

Informace o profilové části maturitní zkoušky (20/21)

ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 (jarní i podzimní termín)

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v platném znění) a s vyhláškou č. 177 z června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou (v platném znění) je profilová část zkoušky na VOŠ a SŠ, s. r. o. ve šk. r. 2020/21 stanovena takto:

 

I. POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

pro obor 63-41-M/02 obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s volitelným zaměřením

 

 1. praktická zkouška z odborných předmětů
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: Fiktivní firma – úč. program Pohoda, Finance, daně a ekonomické výpočty, Komunikační dovednosti
  - forma zkoušky: praktická, konaná ve dvou dnech: Fiktivní firma – 4 hodiny času k vypracování, Finance, daně a ekonomické výpočty, Komunikační dovednosti – 4 hodiny k vypracování
  - termín: duben 2021
 2. ústní zkouška z odborných předmětů
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: Ekonomie, Podniková
  ekonomika, Personalistika a mzdy, Účetnictví, Marketing a management
  - forma zkoušky: ústní, čas přípravy 15 minut, čas zkoušky: 15 minut
  - termín: květen-červen 2021
 3.  maturitní práce z předmětů volitelného zaměření
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: příslušné předměty zvoleného
  volitelného zaměření
  - forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba (příprava na obhajobu 20 minut,
  obhajoba 20 minut
  - termín vypracování: říjen 2020-duben 2021
  - termín odevzdání: 19. 4. 2021
  - termín obhajoby: květen-červen 2021
 4.  zkouška z českého jazyka
  - viz Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v rámci
  profilové části maturitní zkoušky
  - forma zkoušky: kombinovaná - ústní zkouška a písemná práce
  - termíny konání: písemná práce: duben 2021, ústní zkouška: květen-červen 2021
 5.  zkouška z cizího jazyka
  - viz Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v rámci
  profilové části maturitní zkoušky
  - forma zkoušky: kombinovaná - ústní zkouška a písemná práce
  - termíny konání: písemná práce: duben 2021, ústní zkouška: květen-červen 2021

 

II. POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

pro obor 37-42-M/01 logistické a finanční služby, ŠVP
Logistika a finanční služby

 

 1. praktická zkouška z odborných předmětů
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: Aplikované výpočty ve finančních službách, Řízení zásob, Komunikační dovednosti
  - forma zkoušky: praktická, konaná ve dvou dnech: Aplikované výpočty ve
  finančních službách– 4 hodiny času k vypracování, Řízení zásob, Komunikační
  dovednosti – 4 hodiny k vypracování
  - termín: duben 2021
 2. ústní zkouška z odborných předmětů
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: Logistika, Finanční služby,
  Informační systémy, Přepravní služby, Zasilatelské služby, Marketing
  a management – pokud nejsou předmětem maturitní práce
  - forma zkoušky: ústní, čas přípravy 15 minut, čas zkoušky: 15 minut
  - termín: květen-červen 2021
 3. maturitní práce z odborných předmětů
  - předměty, jejichž obsah je zařazen do zkoušky: Logistika, Finanční služby,
  Informační systémy, Přepravní služby, Zasilatelské služby, Marketing
  a management – pokud nejsou předmětem ústní zkoušky
  - forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba (příprava na obhajobu 20 minut,
  obhajoba 20 minut
  - termín vypracování: říjen 2020-duben 2021
  - termín odevzdání: 19. 4. 2021
  - termín obhajoby: květen-červen 2021
 4.  zkouška z českého jazyka
  - viz Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v rámci
  profilové části maturitní zkoušky
  - forma zkoušky: kombinovaná - ústní zkouška a písemná práce
  - termíny konání: písemná práce: duben 2021, ústní zkouška: květen-červen 2021
 5. zkouška z cizího jazyka
  - viz Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v rámci
  profilové části maturitní zkoušky
  - forma zkoušky: kombinovaná - ústní zkouška a písemná práce
  - termíny konání: písemná práce: duben 2021, ústní zkouška: květen-červen 2021

III. NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Žáci obou uvedených oborů mohou v rámci nepovinných zkoušek profilové MZ volit
z předmětů základy společenských věd, matematika, druhý cizí jazyk. Forma
zkoušky: ústní

IV. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
Předmětem profilové části MZ, zařazeným do zkoušek povinných nebo
nepovinných nesmí být předmět, z něhož žák konal maturitní zkoušku ve společné
části maturitní zkoušky.
Kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek budou zveřejněna nejpozději den před konáním první ze zkoušek.
Termíny konání jednotlivých zkoušek mohou být změněné v návaznosti na případná
aktuální opatření MŠMT.
Přesné termíny zkoušek budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu před
zahájením zkoušek.

Původní verze textu ke stažení:

Login to WordPress