fbpx

Maturitní okruhy – LOG – praktická zkouška (20/21)

Maturitní okruhy - LOG - praktická zkouška (20/21)

 1. Formální úprava tabulek
 2. Normalizovaná úprava písemností
 3. Formální úprava dokumentů a písemností, používaných ve firemní praxi
 4. Stylizace dokumentů a písemností, používaných ve firemní praxi
 5. Písemnosti související s pracovněprávními vztahy
 6. Elektronická komunikace
 7. Používání formulářů
 8. Hospodaření domácnosti
 9. Finanční rozvaha
 10. Tvorba ceny, DPH, spotřební daň
 11. Výpočet mzdy
 12. Finanční trh a finanční a pojistné produkty
 13. Výpočty ve finančnictví – procenta, jednoduché, složené a smíšené úrokování, efektivní úroková míra
 14. Diskont
 15. Splácení úvěrů, umořovací plán
 16. Spoření
 17. Řízení zásob a příslušné výpočty
 18. Kalkulace skladovacích nákladů
 19. Odpisy zařízení skladů
 20. Rentabilita technického zařízení skladů

Login to WordPress