fbpx

Maturitní okruhy – LOG – ústní zkouška (20/21)

TÉMATA K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (obor Logistické služby)

 1. Dopravní systémy
 2. Přeprava, zasílatelství a celnictví
 3. Doprava a přeprava – letecká, silniční, vodní, železniční
 4. Charakteristika logistiky, netradiční pojetí logistiky
 5. Logistické informační technologie
 6. Dopravní logistika
 7. Ochrana životního prostředí v logistice
 8. Logistika v předvýrobní, výrobní a povýrobní fázi
 9. Finanční trh – instituce působící na finančním trhu
 10. Finanční produkty bank
 11. Cenné papíry – pojem, členění. Akcie a dluhopisy
 12. Peníze, placení uskutečňované bankami, cenné papíry
 13. Úvěr – pojem, typy úvěrů, žádost o jeho poskytnutí
 14. Depozitní produkty – stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění
 15. Porovnání činností ČNB a komerčních bank
 16. Platební styk – druhy, platební karty – nástroj bezhotovostního platebního styku
 17. Pojištění – význam, členění pojištění
 18. Charakteristika ZSL, podnikání v dopravní infrastruktuře, mezinárodní a evropské zasilatelské organizace
 19. Dodací podmínky INCOTERMS, Mezinárodní přepravní doklady
 20. Charakteristika České pošty, poštovní podmínky, základní služby (psaní, balíky)
 21. Česká pošta – ostatní služby, ceniny, peníze
 22. Podnikový informační systém (PIS) jako nástroj
 23. Zavádění (implementace) PIS – popis jednotlivých částí
 24. ERP systémy a jejich stručný vývoj, srovnání, využití v logistice
 25. Datové schránky - popis, druhy, založení, využívání
 26. Informační systém a elektronizace veřejné správy- vysvětlení pojmů: eGovernment, jeho cíl a nástroje, etapy jeho implementace, základní registry veřejné správy
 27. Marketing – marketingové prostředí, chování spotřebitele
 28. Marketingový mix – produkt, cena
 29. Marketingový mix – distribuce, marketingová komunikace
 30. Management – osoba manažera, sebeřízení manažera, time management

Login to WordPress