fbpx

Maturitní okruhy – OA – ústní zkouška (20/21)

Maturitní okruhy - OA - ústní zkouška (20/21)

 1. Majetek podniku a zdroje krytí, rozvaha podniku
 2. Účtování materiálu
 3. Účtování zboží
 4. Účtování dlouhodobého majetku
 5. Účtování na finančních účtech
 6. Účtování DPH
 7. Účtování mezd a pojistného
 8. Časové rozlišování v účetnictví
 9. Účtování výnosů a nákladů
 10. Účtování na kapitálových účtech
 11. Hospodářský výsledek podniku
 12. Inventura a inventarizace
 13. Účetní závěrka a uzávěrka
 14. Podnik, podnikání, podnikatel, okolí podniku, možnosti podnikání na území ČR, národní hospodářství, zakládání podniku typologie podniků, šedá a černá ekonomika
 15. Charakteristika obchodních společenství a družstva, význam pro podnikání, praktické příklady kdy daný podnik založit
 16. Sociální a zdravotní pojištění, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 17. Investiční činnost podniku a hodnocení efektivnosti investic
 18. Výrobní faktory a funkce trhu jeho samoregulace, druhy a význam konkurence, elasticita nabídky a poptávky, posuny křivek
 19. Národní hospodářstvím makroekonomie, makroekonomické ukazatelé, nástroje ovlivňující makroekonomii
 20. Zásady odměňování v ČR, druhy mezd, náhrady, příplatky, cestovní náhrady tuzemských a zahraničních cest, problematika dovolené, srážky z mezd, průměrná mzda
 21. Dlouhodobý majetek podniku, jeho bilancování, opotřebení a účetní a daňové odpisy
 22. Náklady podniku, jejich význam na hospodárnost podniku, členění nákladů a kalkulace
 23. Finanční trhy, peněžní, kapitálové, cenné papíry, obchodování s cennými papíry, význam pro ekonomiku
 24. Veřejné příjmy, platná daňová soustava v ČR, význam daní a daňového zatížení, rozdělení daní a důležité pojmy z daňových zákonů
 25. Daně přímé a nepřímé, princip
 26. Bankovnictví, druhy bank a přehled bankovních produktů a jejich význam
 27. Základní charakteristika marketingu
 28. Marketingový mix – produkt, cena
 29. Marketingový mix – distribuce, marketingová komunikace
 30. Management – osoba manažera, sebeřízení manažera, time management

Login to WordPress