fbpx

Maturitní okruhy – OA – praktická zkouška (20/21)

 1. Formální úprava tabulek
 2. Normalizovaná úprava písemností
 3. Formální úprava dokumentů a písemností, používaných ve firemní praxi
 4. Stylizace dokumentů a písemností, používaných ve firemní praxi
 5. Elektronická komunikace
 6. Používání formulářů
 7. Kalkulace nákladů
 8. Souvislé mzdové výpočty
 9. Hodnocení investic
 10. Daňové výpočty
 11. Odpisy dlouhodobého majetku
 12. Souvislý účetní příklad obchodní firmy
 13. Souvislý účetní příklad výrobní firmy
 14. Účtování zásob

 

Login to WordPress