fbpx

Uchazeč

Obory Sš

Logistika Obchodní akademie s volitelným zaměřením: Žurnalistika a média, Řízení firemních procesů, Jazyky Více informací...

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?

Školné

Informace o výši školného a motivačním systému

Login to WordPress