ZRUŠENÍ úředních hodin sekretariátu školy

Ve dnech 8. 3. 2018 a 9. 3. 208 jsou z důvodu nemoci ZRUŠENY úřední hodiny sekretariátu.

Ve dnech 12. 3. 2018 – 16. 3. 2018 jsou z důvodu dovolené ZRUŠENY úřední hodiny sekretariátu.

 

Ve dnech 12. 3. 2018 – 16. 3. 2018 neprobíhá výuka SŠ a VOŠ z důvodu jarních prázdnin.

 

V případě potřeby volejte na tel. číslo +420 774 402 037 (Ing. Martin Kůs, MBA, zástupce ředitelky školy).