Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.

Úřední hodiny sekretariátu školy:

  • V době zrušení prezenční výuky: středa 9:00-13:00 hodin

  • Ve dnech výuky: 8:00-14:00 hodin

  • Pracovní dny, ve kterých neprobíhá výuka: 9:00-13:00 hodin

  • V době školních prázdnin: středa 9:00-12 :00 hodin
    (Mimořádné změny úředních hodin sledujte v sekci Aktualit)

Kontakty

Emailové adresy všech vyučujících jsou tvořeny: prijmeni.jmeno@vosss.cz

Ředitelka školy:

Zástupce ředitelky:

Vedoucí učitel VOŠ:

Správa PC sítě:

Školní metodik prevence a výchovný poradce:

Školní koordinátor EVVO: