fbpx

Občane, vzdělávej se

Název projektu: Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí

Zkrácený název: Občaně, vzdělávej se

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0063

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.

Partner projektu: Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o. p. s.

Místo realizace: Jihočeský a Plzeňský kraj

Doba trvání projektu: 12 měsíců,

Zahájení projektu: 1. července  2014

Ukončení projektu: 31. července 2015

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj obecných kompetencí ekonomicky aktivních obyvatel malých sídel, který obvykle není přímo podporován zaměstnavateli, ti naopak nadále preferují další vzdělávání svých zaměstnanců v oblastech, majících přímou vazbu na zvyšování kvalifikace, tedy přímých profesních kompetencí.
Projekt předpokládá proškolení obyvatelstva ve vybraných lokalitách Jihočeského a Plzeňského kraje (obce/města do 2 tis. obyvatel v okrese Prachatice a ve spádové oblasti ORP Horažďovice) v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce, celkem 25 kurzů minimálně 3x se opakujících a 15 workshopů. Vzdělávací aktivity budou zaměřené na následující oblasti vzdělávání:

- právní vzdělávání (každý občan by měl znát svá práva a povinnosti v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Nebude se jednat o pouhý výklad Občanského zákoníku, ale o aplikaci do běžné životní praxe – expert JUDr. Věra Švejdová
- finanční gramotnost (dluhová past, rodinný rozpočet, úvěry a práva a povinnosti s nimi spojené, předcházení exekucím, osobní bankrot,) – expert Mgr. Stanislav Jíra
- základní počítačové dovednosti (základy práce s počítačem, základy používání internetu) a rozvoj ostatních digitálních kompetencí (mobilní telefony apod.) jejichž použití je nutné

k usnadnění řešení běžných operací za pomocí digitálních technologií, expert – Ing.Friebel, Ph.D.
- základy podnikání – expert Ing. Zdeňka Dočekalová
- spotřebitelská gramotnost (orientace na trhu, rozpoznání cenových praktik, cena vs. kvalita, prevence před podvodnými praktikami, práva spotřebitele při využití e-shopů, práva spotřebitele v souvislosti s novým Občanským zákoníkem), expert – JUDr.Mahdalíčková, Ph.D.

 

Popis cílové skupiny

Cílová skupina (dále CS) byla identifikována především ve spolupráci s městy Jihočeského a Plzeňského kraje, jak vyplývá z Přílohy – Vyjádření zájmu o projekt. Cílovou skupinu tvoří jednotlivci – občané s trvalým pobytem v ČR, mimo počáteční vzdělávání, ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní) v obcích do dvou tisíc obyvatel, a to především v okrese Prachatice a ve spádové oblasti ORP Horažďovice. Vzdělávání chceme zaměřit regionálně, a to především do dvou lokalit: 1) obce okresu Prachatice, který je příhraničním okresem s nízkou hustotou obyvatelstva, špatnou dostupností do centra, 2) v obcích spádově přináležících k obci s rozšířenou působností Horažďovice. Vzdělávání je pro obyvatelstvo těžko dostupné a musí za ním dojíždět. Proto cílovou skupinu tvoří obyvatelé těchto oblastí. Vzdělávání se bude moci uskutečnit také díky vybavení mobilní učebnou. Lektoři tak budou moci přednášet i v malých obcích, které nedisponují informační technologií. Jak vyplývá z přílohy, která blíže rozpracovává jednotlivé vzdělávací aktivity, díky wifi routeru bude možné připojení k internetu a frekventanti se seznámí i s tím, kde relevantní informace získat na internetu.

Comments are closed.

Login to WordPress