fbpx

 

UČITELÉ SŠ
Bc. Hana Janutková
Anglický jazyk, Německý jazyk
Mgr. Barbara Fessl Říhová
Komunikační dovednosti, Zasilatelské služby, Logistika, Podniková ekonomika
Mgr. Lucie Kosová
Základy přírodních věd, Základy společenských věd, Německý jazyk, Volitelný blok - žurnalistika, Rétorika
Ing. Martin Kůs, MBA
Základy společenských věd, Management a marketing, Vybrané kapitoly z psychologie, Základy marketingu, Marketingová komunikace a public relations, Seminář k absolventské práci
Mgr. Eva Kadlčáková
Televizní média, Rozhlasová média, Práce rozhlasového novináře, Moderování
PhDr. Martina Hrušková, Ph. D.
Etika mediální komunikace a žurnalistiky, Vybrané kapitoly ze sociologie, Vybrané kapitoly kulturních a sociálních dějin a současné uspořádání světa
Mgr. Klára Říhová
Anglický jazyk, Geografie světového hospodářství
Ing. Hana Šaršoková
Účetnictví, Fiktivní firma, Informační systémy v logistice
Ing. Antonín Bednář
Finance, daně a ekonomické výpočty, Řízení zásob, Personalistika a mzdy
Mgr. Marika Vostrovská
Volitelný blok z oblasti žurnalistiky, Práce tiskového novináře, Kompozice tištěné informace, Četba a interpretace odborného textu a práce s informačními zdroji, Média, mediální komunikace a jejich vývoj
Mgr. Dagmar Nováková
Český jazyk a literatura, Volitelný blok - tvůrčí psaní, Český jazyk, stylistika a jazyková kultura
Mgr. Jakub Maršán
Matematika, Finanční gramotnost, Tělesná výchova, Finanční služby, Aplikované výpočty ve finančních službách, Přepravní služby
Mgr. Martina Bromová
Český jazyk a literatura, Dějepis
Mgr. Petr Hajduch
Informační a komunikační technologie, Volitelný blok - žurnalistika, Fyzika, Digitální fotografie, Úprava multimediálního materiálu, Webová tvorba, Základy tvorby audiovizuálního výstupu

Login to WordPress