Podmínky přijetí

 

Ke studiu na střední škole přijímáme uchazeče do oboru obchodní akademie se zaměřením (žurnalistika a média, informační a komunikační technologie, jazyky , všeobecná ekonomie a inovační procesy)  a do oboru logistika a finanční služby. 

 

Přihlášku ke studiu podávají uchazeči ze základních škol v souladu se školským zákonem do 1. března. Na přihlášce musejí být vyplněny výsledky obou vysvědčení z 8. ročníku a poloviny 9. ročníku. 

 

Před podáním přihlášky doporučujeme školu osobně navštívit a absolvovat vstupní pohovor. Uchazeč (nezletilý se zákonným zástupcem) se dostaví v individuálně dohodnuté době do školy, kde se blíže seznámí s organizací a obsahem studia a s koncepcí školy. Pro schůzku jsou určeny dny otevřených dveří, příadně kterýkoli jiý den   po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem). 

 

V případě zájmu o přestup z jiné střední školy je možné kontaktovat vedení školy i v průběhu školního roku a projednat podmínky, za kterých může být uchazeč i v průběhu roku přijat.