fbpx

Logistické a finanční služby

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, vhodný pro dívky i chlapce, zaměřený na výuku základních činností, spojených s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo a s minimálními náklady. Součástí vzdělání je také získání znalostí a osvojení dovedností, souvisejících s výkonem zasilatelských služeb a finančních služeb.

V současné době navazuje vedení školy kontakty s významnými podniky jihočeského kraje: Madeta, a. s., Bosch, spol. s r. o., Jednota, s. d., Česká pošta, s podniky přepravních služeb, i s řadou menších firem výrobního i obchodního charakteru. Z oblasti finančních služeb jsou to zejména ČSOB, a. s., OVB Allfinanz, a. s., Fincentrum, a. s., Generali pojišťovna, a. s. Smyslem je získání aktuálních informací o možnosti uplatnění teoretických znalostí v praxi, navázání kontaktů s odborníky z oboru logistiky a finančních služeb a využití jejich znalostí a dovedností v rámci besed, seminářů a exkurzí, pořádaných pro žáky v rámci výuky odborných předmětů. Dalším cílem sociálního partnerství je zabezpečení odborné praxe žáků školy, případně rozšíření možností pracovního uplatnění absolventů školy po ukončení studia.

Comments are closed.

Login to WordPress