Školní řád

 

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání a usiluje o harmonický rozvoj osobnosti žáka. Vychovává žáka ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní postoj. Připravuje žáky pro tvořivou práci a odbornou činnost v povolání. Kázeň ve škole je zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností, každý žák má právo na svobodu projevu, myšlení a náboženství.

 

Výňatek školního řádu

 

Úplné znění školního řádu