fbpx

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ PRO 3. ROČNÍK OBORU MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A ŽURNALISTIKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

1. Téma z oblasti digitální fotografie (vedoucí Mgr. Petr Hajduch)
2. Téma z oblasti audiovizuálních děl (vedoucí Mgr. Petr Hajduch)
3. Téma z oblasti žurnalistických a publicistických žánrů (vedoucí Mgr. Dagmar
Nováková)
4. Téma z oblasti historie a vývoje mediální komunikace (vedoucí Mgr. Marika
Vostrovská)
5. Téma z oblasti psychologie médií (vedoucí Mgr. Marika Vostrovská)
6. Téma z oblasti tiskového novináře (vedoucí Mgr. Marika Vostrovská)
7. Téma z oblasti marketingu a marketingové komunikace (vedoucí Ing. Martin
Kůs, MBA)
8. Téma dle vlastní volby

 

V seznamu témat jsou uvedena jména vyučujících, kteří téma vypsali. Tito
pedagogové jsou zpravidla vedoucími absolventských prací, jejichž téma uvedli ve
výběru. Ředitelka školy však může z důvodu kumulace velkého počtu
absolventských prací u jednoho pedagoga určit jako vedoucího práce i pedagoga
jiného, který původně dotčené téma nevypsal.
Jedno téma si mohou ke zpracování zvolit maximálně dva studenti – za
předpokladu, že zvolí odlišnou konkretizaci tématu nebo odlišný přístup zejména
k vypracování analytické části. Seznam může být v termínu do 15.10. 2020 doplněn
o téma samostatně zvolené studentem – pokud vedoucí AP, do jehož předmětu
může být téma zahrnuto, se zařazením tématu souhlasí. Studenti 3. ročníku VOŠ si
zvolí téma AP a vyplněnou přihlášku (na formuláři, dostupném na webu školy)
odevzdají Bc. Janutkové.

PDF verze ke stažení: Témata AP2020-21

Login to WordPress