fbpx

Témata maturitních prací pro šk. r. 2020/21 – obor Obchodní akademie, 4. ročník

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Dagmar Nováková
Vliv bulvárních médií na společnost
Veřejnoprávní média a smysl jejich existence
Reklama a její cílová skupina
Dezinformační weby a jejich vliv
Informace versus dezinformace – manipulace s fakty
Vliv reklamy na chování spotřebitelů
Tisk a televize versus internetové zpravodajství
Četba knih versus sociální sítě v životě dnešních teenagerů
Totalitní ideologie versus svoboda projevu v médiích
Život s televizí versus život bez televize
Ženské časopisy – jejich obliba a vliv

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Marika Vostrovská
Podvádění žáků středních a vysokých škol prostřednictvím elektronických médií
Instagram jako diktátor ideálu krásy
Vliv médií na vznik poruch příjmu potravy
Proměny novinářské práce v čase digitálních médií
Fenomén anime a jeho vliv na psychický vývoj dětí a dospívajících
Bulvarizace tzv. seriózních médií
Nenávistné projevy (hate speech) v prostředí online
Mediální gramotnost seniorů a střední generace
Stereotypy v médiích - škatulkování a novinářské zkratky
Vnímání násilných mediálních obsahů a jejich vliv na postoje dospívajících
Úloha médií v šíření konspiračních teorií a jejich vliv na postoje jejich uživatelů
Nekonečné televizní seriály (soap opera) a jejich místo v životě české ženy-divačky

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Petr Hajduch
Televizní reportáž v éře kvartérních médií
Youtubeři a jejich vliv na společnost
Zpravodajská média v éře placeného obsahu
Trendy v oblasti sociálních sítí

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Ing. Hana Šaršoková
Obchodní banky a bezhotovostní platební styk
Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Ing. Antonín Bednář
Strategie firmy, návrh na další možný rozvoj
Úvěry pro zajištění bydlení
Možnosti využívání bankovních služeb

Témata maturitních prací pro šk. r. 2020/21 – obor Logistické a finanční služby, 4. ročník

Předmět: Informační systémy v logistice
Zadavatel tématu: Ing. Hana Šaršoková
Logistický informační systém a jeho fungování ve vybrané firmě
Informační systém datových schránek
Podnikový informační systém a jeho funkce
Elektronický platební styk

Předmět: Logistika, Zasilatelské služby
Zadavatel tématu: Mgr. Barbara Fessl Říhová
Nákup zboží v e-shopech
Zelená a zpětná logistika u vybraných firem
MHD v Českých Budějovicích

Předmět: Přepravní služby
Zadavatel tématu: Mgr. Jakub Maršán
Nízkonákladové letecké společnosti a letecké aliance
Cykloturistická doprava ve vybraném regionu ČR
Integrovaný dopravní systém ve vybraném regionu ČR

Předmět: Finanční služby
Zadavatel tématu: Mgr. Jakub Maršán
Finanční gramotnost občanů ČR ve věku 18 – 26 let
Nekalé obchodní praktiky
Spořící finanční produkty na českém trhu (se zaměřením na stavební spoření)
Spotřebitelské úvěry na českém trhu
Finanční chování českých domácností
Investiční chování občanů ČR

Předmět: Finanční služby
Zadavatel tématu: Ing. Antonín Bednář
Využívání bankovních služeb podnikateli
Strategie firmy a využití bankovních služeb

PDF verze a více informací ke stažení: Témata MP2020-21

Login to WordPress