fbpx

Témata ročníkových prací pro šk. r. 2020/21 – obor Obchodní akademie, 3. ročník

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Dagmar Nováková
Vliv bulvárních médií na společnost
Veřejnoprávní média a smysl jejich existence
Reklama a její cílová skupina
Dezinformační weby a jejich vliv
Informace versus dezinformace – manipulace s fakty
Vliv reklamy na chování spotřebitelů
Tisk a televize versus internetové zpravodajství
Četba knih versus sociální sítě v životě dnešních teenagerů
Totalitní ideologie versus svoboda projevu v médiích
Život s televizí versus život bez televize
Ženské časopisy – jejich obliba a vliv

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Lucie Kosová
Sociální sítě jako prostředek propagace zdravého životního stylu
Média jako prostředek manipulace

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Marika Vostrovská
Podvádění žáků středních a vysokých škol prostřednictvím elektronických médií
Instagram jako diktátor ideálu krásy
Vliv médií na vznik poruch příjmu potravy
Proměny novinářské práce v čase digitálních médií
Fenomén anime a jeho vliv na psychický vývoj dětí a dospívajících
Bulvarizace tzv. seriózních médií
Nenávistné projevy (hate speech) v prostředí online
Mediální gramotnost seniorů a střední generace
Stereotypy v médiích - škatulkování a novinářské zkratky
Vnímání násilných mediálních obsahů a jejich vliv na postoje dospívajících
Úloha médií v šíření konspiračních teorií a jejich vliv na postoje jejich uživatelů
Nekonečné televizní seriály (soap opera) a jejich místo v životě české ženy-divačky

Předmět: Volitelný blok
Zadavatel tématu: Mgr. Petr Hajduch
Digitální fotografie v žurnalistice
Youtubeři a jejich vliv na společnost
Trendy v oblasti sociálních sítí
Umělá inteligence jako hrozba v prostředí médií

Témata ročníkových prací pro šk. r. 2020/21 – obor Logistické
a finanční služby, 3. ročník

Předmět: Informační systémy v logistice
Zadavatel tématu: Ing. Hana Šaršoková
Logistický informační systém a jeho fungování ve vybrané firmě
Informační systém datových schránek
Podnikový informační systém a jeho funkce

Předmět: Logistika, Zasilatelské služby
Zadavatel tématu: Mgr. Barbara Fessl Říhová
Porovnání zákaznických servisů u e-shopů z vybrané oblasti
Přístup vybraných firem k ochraně životního prostředí před dopady hlavní činnosti těchto firem
Problematika parkování ve vybraném městě
Porovnání výhodnosti služeb České pošty se službami jiných českých zasílatelů

Předmět: Finanční služby
Zadavatel tématu: Ing. Antonín Bednář
Strategie firmy, návrh na její rozvoj v návaznosti na bankovní služby
Využití bankovních služeb podnikateli
Bankovní úvěry a jejich vliv na podnikatelskou činnost
Možnosti využívání bankovních služeb veřejností

Předmět: Přepravní služby
Zadavatel tématu: Mgr. Jakub Maršán
Železniční doprava v ČR
Analýza vybraných evropských letišť
Návrh na zlepšení dopravní situace ve vybraném regionu/městě

Předmět: Finanční služby
Zadavatel tématu: Mgr. Jakub Maršán
Kryptoměny
Změny v sektoru bankovnictví vlivem koronakrize
Spotřebitelské úvěry na českém trhu

Předmět: Finanční služby
Zadavatel tématu: Ing. Antonín Bednář
Strategie firmy a využití bankovních služeb
Využívání bankovních služeb podnikateli
Možnosti využívání bankovních služeb

PDF verze a více informací: Témata Ročníkových prací.pdf

Login to WordPress