fbpx

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení VOŠ

VYHLÁŠENÍ ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění a vyhláškou č.10/2005 Sb. termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vyšší odborné školy:
• 72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika

1. Přihlášení ke studiu:
Ve čtvrtém kole přijímacího řízení vyjádří uchazeči zájem o studium na škole podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 9. 10. 2020 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.
Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.
Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímacímu řízení přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 7 dní před konáním přijímacího řízení.

Více informací ke stažení - Vyhlaseni_prijimaciho_rizeni_VOS_2020_2021_4_kolo (pdf)

Comments are closed.

Login to WordPress