fbpx

Vyhlášení přijímacího řízení pro obor VOŠ

Pro studium ve školním roce 2021/2020 vyhlašujeme přijímací řízení pro obor Vyšší odborné školy:
• 72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika

1. Přihlášení ke studiu:
V prvním kole přijímacího řízení vyjádří uchazeči zájem o studium na škole podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 31. 5. 2021 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.
Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, je uvažováno s daty nejzazšího odevzdání přihlášek 17. 9. 2021 pro druhé kolo přijímacího řízení a 8. 10. 2021 pro třetí kolo přijímacího řízení.
Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.
Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímacímu řízení přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení.

Více informací a podmínky přijímacího řízení zde: Přijímací řízení VOŠ 2021/22 (PDF - 323 KB)

Comments are closed.

Login to WordPress